G6125LCS+EVX120-3

$3,028.09

Globe Valve,5",2 Way,263Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions