G6150C-250+2*AFBUP-X1

$3,176.86

Globe Valve,6",2 Way,344Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions