G6150C-250+EVX120-3

$2,410.94

Globe Valve,6",2 Way,344Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions