G6150C+EVB24-3

$2,412.01

Globe Valve,6",2 Way,344Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions