G6150LCS+2*AFX24-MFT-S-X1

$3,609.65

Globe Valve,6",2 Way,344Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions