G665C-250+AFBUP-X1

$1,233.59

Globe Valve,2.5",2 Way,65Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions