G665C-250+AFX24-MFT-S-X1

$1,325.41

Globe Valve,2.5",2 Way,65Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions