G665C-250+AFX24-MFT95-X1

$1,298.72

Globe Valve,2.5",2 Way,65Cv,w/ Spring Return,24V,MFT95

----