G665C-250+EVB24-3

$1,067.38

Globe Valve,2.5",2 Way,65Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions