G665C+AFX24-MFT-X1

$1,268.47

Globe Valve,2.5",2 Way,65Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions