G665CS+EVX120-3

$1,548.21

Globe Valve,2.5",2 Way,65Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions