G680C-250+2*AFBUP-X1

$1,628.65

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions