G680C-250+2*AFX24-MFT95-X1

$1,658.55

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions