G680C-250+AFX24-MFT-S-X1

$1,401.22

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions