G680C-250+AFX24-MFT-X1

$1,363.50

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions