G680C-250+EVX24-3

$1,247.82

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating Point

----