G680C+AFBUP-X1

$1,323.63

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions