G680CS+EVX120-3

$1,784.89

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions