G680LCS+EVX24-3

$1,812.30

Globe Valve,3",2 Way,90Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating Point

----