G7100+2*AFBUP-S-X1

$1,769.23

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions