G7100+2*AFBUP-X1

$1,731.51

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions