G7100+2*AFX24-MFT-S-X1

$1,789.88

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions