G7100+2*AFX24-MFT-X1

$1,752.15

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions