G7100-250+2*AFX24-MFT-S-X1

$2,272.85

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions