G7100DS-250+AFX24-MFT95-X1

$4,740.73

Globe Valve,4",3 Way,154Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions