G7100DS+AFX24-MFT-S-X1

$4,042.44

Globe Valve,4",3 Way,154Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions