G7100DS+AFX24-MFT-X1

$4,004.71

Globe Valve,4",3 Way,154Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions