G7100S+2*AFBUP-X1

$2,368.23

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions