G7100S-250+2*AFX24-MFT95-X1

$2,552.95

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions