G7100S+EVX120-3

$2,023.71

Globe Valve,4",3 Way,190Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions