G7125+RVB24-3

$2,493.16

Globe Valve,5",3 Way,280Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions