G7125DS+2*AFX24-MFT-S-X1

$5,945.14

Globe Valve,5",3 Way,195Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions