G7125DS-250+2*AFX24-MFT-X1

$6,529.90

Globe Valve,5",3 Way,195Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions