G7125DS-250+EVX120-3

$6,267.24

Globe Valve,5",3 Way,195Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions