G7125DS+EVB24-3

$5,599.90

Globe Valve,5",3 Way,195Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions