G7125S-250+RVX24-MFT

$4,456.01

Globe Valve,5",3 Way,280Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions