G7150DS+2*AFX24-MFT-S-X1

$6,871.22

Globe Valve,6",3 Way,248Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions