G7150DS+2*AFX24-MFT-X1

$6,833.14

Globe Valve,6",3 Way,248Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions