G7150DS-250+2*AFX24-MFT-S-X1

$8,450.04

Globe Valve,6",3 Way,248Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions