G7150DS-250+2*AFX24-MFT-X1

$8,412.31

Globe Valve,6",3 Way,248Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions