G7150DS-250+EVB24-3

$7,990.20

Globe Valve,6",3 Way,248Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions