G7150DS-250+EVX120-3

$7,648.88

Globe Valve,6",3 Way,248Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions