G765+2*AFX24-MFT-S-X1

$1,449.63

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions