G765-250+AFBUP-X1

$1,383.07

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions