G765-250+EVB24-3

$1,415.10

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions