G765+AFBUP-S-X1

$1,059.19

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions