G765+AFX24-MFT-X1

$1,074.50

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions