G765DS-250+AFX24-MFT-S-X1

$3,612.14

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions