G765DS-250+AFX24-MFT95-X1

$3,586.52

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions