G765DS+EVB24-3

$2,992.14

Globe Valve,2.5",3 Way,68Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions